oktobar 16, 2019

Boljevac: Otvoreni konkursi za sufinansiranje udruženja građana, verskih zajednica i za realizaciju godišnjeg programa i realizaciju posebnih programa u sportu

Boljevac: Otvoreni konkursi za sufinansiranje udruženja građana, verskih zajednica i za realizaciju godišnjeg programa i realizaciju posebnih programa u sportu

Za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa, koje realizuju udruženja građana, u budžetu Opštine ove godine je predviđeno milion i petsto hiljada dinara. Odlukom Opštinskog veća raspisan je Javni poziv, a pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja upisana u Registar udruženja koji vodi Agencija za privredne registre. Subjekti iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za dotaciju za finansiranje programa/projekata od javnog interesa, pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine Boljevac ili se radi o međuopštinskim i republičkim organizacijama koje moraju imati članove sa prebivalištem na teritoriji Opštine Boljevac. Milion i po dinara opredeljeno je verskim zajednicama za šta je takođe otvoren konkursu, a pravo učežća imaju verske zajednice sa teritorije opštine Boljevac. Za razvoj sporta i omladine i podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, planirano je 13 miliona 800 hiljada dinara. Javni poziv za raspodelu ovih sredstava raspisan je za realizaciju godišnjeg programa i realizaciju posebnih programa u sportu.

 

Izvor: boljevac.org.rs

About The Author

Related posts