петак, 14 августа, 2020

20 godina sa vama
Marketing

Marketing

TV ISTOK – marketing

Termini emitovanja reklama po blokovima

  • prvi blok (08:45h, 12:50h, 17:50h, 21:50h)
  • drugi blok (09:55h, 14:50h, 19:20h, 22:50h)
  • treći blok (08:00h, 11:20h, 15:50h, 20:50h)
  • 2x blok (13:50h i 22:30h)
  • 2x blok (16:55h, 18:50h)

Postoji mogućnost emitovanja reklama u specijalizovanim emisijama kao i u treminima po želji komintenata.

Termini emitovanja Malih Oglasa: 07:20; 10:15; 12:15, 18:00; 20:50.

Telefoni marketing službe:
019/473-111

Related posts