четвртак, 23 маја, 2024

20 godina sa vama
Radio

Radio

Hit Radio

Godine 1995 god. pokrenuli smo među prvima u Timočkoj krajni privatnu radio stanicu „Hit Radio“. Danas se Hit Radio emituje program sa lokacije Tilva po dozvoli RRA i Ratel-a iz 2008. god. Program je muzičko zabavnog karaktera i emituje se 24 časa dnevno.

Hit Radio – marketing

Reklame se emituju u blokovima, pet puta dnevno. Postoji mogućnost emitovanja reklama u specijalizovanim emisijama, u okviru sponzora tačnog vremena i dr.

Vreme emitovanja reklamnih blokova:

I Blok 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00h.

II Blok 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00h.

III Blok 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30h.
 
IV Blok 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00h.
 
Mali Oglasi 7:10, 8:30, 16:30, 12:10, 17:50h.

Telefoni marketing službe:

019/473-111

Hit Radio

Related posts