ponedeljak, 10 maja, 2021

20 godina sa vama
5.850.000 dinara Muzeju Krajine i njegovim saradnicima za arheološke projekte

5.850.000 dinara Muzeju Krajine i njegovim saradnicima za arheološke projekte

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je rezultate konkursa za nekoliko oblasti u okviru kulturnog nasleđa. Muzeju Krajine i njegovim saradnicima odobrena su sredstva u iznosu od 5,850,000 dinara za realizaciju brojnih projekata.

Uprkos aktuelnoj pandemiji, Muzej “Krajine” i njegovi saradnici moći će i ove godine da nastave projekte koji su započeti ranije, u pitanju su pre svega projekti vezani za arheologiju zašta su ood strane ministarstva kulture odobrena sredstva u iznosu od 5,850,000 dinara.

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je rezultate konkursa za nekoliko oblasti u okviru kulturnog nasleđa. Muzeja Krajine i njegovim saradnicima za arheološka iskopavanja lokaliteta Egeta odobrena su sredstva u iznosu od  900.000,00 dinara. Za projekat zaštitna arheološka iskopavanja Akvesa u Prahovu, kod Negotina dobijena su sredstva u iznosu od 700.000,00 dinara. Projekat Vrelo-Šarkamen, arheološka istraživanja, prezentacija i promocija koji Arheološki institut u Beogradu realizuje sa Muzejom Krajine podržan je sa 800.000,00 dinara. Projekat sondažno iskopavanje lokaliteta „Ćetaće“ – Radujevac,  nadomak ušća Timoka u Dunav, u sastavu rimskog Limesa“ podržan je sa 950.000,00 dinara. Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš: podržan je Projekat konzervatorsko – restauratorskih radova na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog utvrđenja na arheološkom lokalitetu Mora Vagei u Mihajlovcu sa 2,500,000 dinara.

Trajković ističe i da je Muzej “Krajine”  pod okriljem lokalne samouprave konkurisalo za sredstva kod ministarstva zaštite životne sredine, gde su odobrena sredstva u iznosu od 1.300.000 dinara za sanaciju kotla u muzeju koji je već 30 godina u funkciji a u lošem je stanju. Sa Domom kulture “Stevan Mokranjac” a pod okriljem opštine muzej je konkurisao i na konkursu “Gradovi u fokusu” za sredstva za zamenu stolarije ali rezultati ovog konkursa još nisu objavljeni. 

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts