mart 22, 2019

Naučni simpozijum povodom 180 godina Gimnazijeu Zaječaru

Naučni simpozijum povodom 180 godina Gimnazijeu Zaječaru

Narodni muzej Zaječar i Gimnazija Zaječar pozivaju sve zainteresovane da sa svojim radom učestvuju na naučnom simpozijumu „180 godina Gimnazije u Zaječaru“, koji će biti održan 9. marta 2017. godine u Galeriji Narodnog muzeja u Zaječaru. Učešće na simpozijumu je isključivo po pozivu i na njemu se može učestvovati sa temom koja se usmenim putem dogovara sa organizatorima, a koja je, uz vaše ime, navedena u priloženom programu.Takođe i lica koja do ovog trenutka nisu ponudila svoje teme, mogu to, uz prethodni kontakt sa organizatorima, da učine. Svaki učesnik će za predstavljanje svog rada imati 10 minuta vremena. Imaće mogućnosti da, uz usmeno predstavljanje, rad predstavi i kompjuterskom predzentacijom. Svaki učesnik radove treba da preda najkasnije do 1. aprila 2017. godine, da bi u toku aprila zbornik radova bio pripremljen i predat za štampu i u toku maja, pred kraj jubilarne 180. školske godine Gimnazije, bio promovisan. Radovi se predaju u digitalnoj formi, posebno pisani tekst u Word obliku, kucan u ćirilici Times New Roman, veličina slova 12, prored Single, a posebno fotografije i drugi prilozi u nekom od uobičajenih formata, s tim što u pisanom tekstu treba da bude naglašeno gde prilozi treba da budu smešteni. Broj strana radova nije ograničen, mada, ako izlazi iz okvira normalnog, pre predaje treba obaviti konsultacije sa organizatorima. Rad ne treba da ima apstrakt ili rezime na srpskom i stranom jeziku, ključne reči, kao ni spisak literature na kraju, ali treba da ima naučni karakter i naučni aparat – fusnote, i to u klasičnom sistemu (obeležene brojevima ispod teksta na svakoj strani).

About The Author

Related posts