уторак, 23 јула, 2024

20 godina sa vama
Zakazana 5. sednica SO Negotin za 11.mart

Zakazana 5. sednica SO Negotin za 11.mart

Predsednik Skupštine opštine Negotin, mr Milan Uruković, zakazao je za petak 11. marta 2022. godine petu sednicu opštinskog parlamenta. Na dnevnom redu će se naći odluka o izradi druge izmene i dopune plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju osnivačkog akta narodne biblioteke „Dositej
Novaković“ Negotin. Skupštinaće razmatrati i odluku kojom se ovlašćuje opštinsko veće opštine
Negotin za donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin. Očekuje se da se odbornici pozitivno izjasne o rešenju o davanju saglasnosti na program o izmenama programa poslovanja javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2022. godinu. Na dnevnom redu će biti i rešenje o pristupanju pribavljanju građevinskog zemljišta na k.p.br. 4037/1 u k.o.: Bukovče

Izvor: http://negotin.rs/resources/so_negotin/sazivi_so_2022/saziv6.pdf

Related posts