ponedeljak, 10 maja, 2021

20 godina sa vama
Održana sednica SO Negotin

Održana sednica SO Negotin

Dragan Mijucić, diplomirani ekonomista novi je vršilac dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Badnjevo“, odlučeno je na održanoj sednici SO Negotinumesto Goluba Rajića, koji je 3.maja predsedniku lokalnog parlamenta, u pisanoj formi, mr Milanu Urukoviću, podneo ostavku na tu funkciju.Ova odluka je usvojena većinom glasova odbornika vladajuće koalicije.

Na početku sednice, odbornici Skupštine opštine Negotin usvojili su Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Negotin za 2017. godinu. Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalnih samouprava, za opštinu Negotin koja spada u lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, za 2017. godinu utvrđen je maksimalan broj zaposlenih od 460. Na osnovu ove Odluke, broj zaposlenih u Opštinskoj upravi smanjiće se sa 144 na 136, u Domu kulture sa 19 na 18, JKP „Badnjevo“ sa 192 na 182, a kod mesnih zajednica sa 4 na 3.

Bez diskusije većinom glasova doneta je i Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Negotin, kojoj se otklanjaju pravno-tehnički nedostaci nastali prilikom obrade osnovnog teksta odluke. Na današnjoj sednici usvojena je i Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, Odluka o prestanku funkcije delova puteva, Odluka o izradi izmene plana generalne regulacije za naselje Prahovo, kao i Rešenje o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Zavoda za urbanističko planiranje i projektovanje opštine Negotin.Odbornici su većinom glasova doneli i Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pčelica“ i školskih odbora Tehničke škole, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Jabukovcu i „Stevan Mokranjac“ u Kobišnici.

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Negotin doneto je i Rešenje o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenja rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta. Potreba za izmenom Rešenja nastala je nakon ostavki dosadašnje predsednice Komisije i njene zamenice i prestanka mandata odbornicima koji su bili članovi i zamenici članova Komisije. Usvojeno je i Rešenje o otuđenju objekta u javnoj svojini opštine Negotin neposrednom pogodbom, dva Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin neposrednom pogodbom, kao i Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Negotin takođe neposrednom pogodbom.Većinom glasova prisutnih odbornika, doneto je i Rešenje o prestanku mandata Golubu Rajiću, dosadašnjem direktoru JKP „Badnjevo“ Negotin, nakon što je on podneo ostavku na tu funkciju, a na mesto v.d. direktora imenovan je doplomirani ekonomista, Dragan Mijucić, dosadašnji izvršni direktor za pravno – ekonomske poslove komunalnog preduzeća. Sednica je završena odborničkim pitanjima.

Izvor: negotin.rs

 

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts