четвртак, 23 маја, 2024

20 godina sa vama
Plan za bolji položaj osoba sa invaliditetom u Kladovu

Plan za bolji položaj osoba sa invaliditetom u Kladovu

Povodom usvajanja Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Kladovu je održana konferencija za novinare kao završni deo projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“ na kojoj su govorili Ivanka Jovanović iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom , Tatjana Bosnić predsednica udruženja „Nada“ i Radisav Čučulanović predsednik opštine Kladovo. Plan je strateški dokumenat jer sadrži konkretne mere koje treba preduzeti da bi se na odgovarajući način odgovorilo potrebama i pravima osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Lokalni akcioni plan se zasniva na korišćenju uslova sa ciljem integracije osoba sa invaliditetom u lokalnu zajednicu.U njemu su identifikovana rešenja, postojeći resursi i izvori finansiranja.Od njegove realizacije očekuju se konkretni rezultati u jačanju kapaciteta , članova Udruženja „Nada“ jer je opština Kladovo prepoznala značaj tog dokumenta. Projekat „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“ sproveo je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom i Centrom za orjentaciju društva uz finansijsku podršku američke Agencije za međunarodni razvoj.

 

 

Izvor: kladovo.org.rs

Related posts