subota, 4 februara, 2023

20 godina sa vama
U Zaječaru održana sednica Gradskog veća

U Zaječaru održana sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća utvrđen je Predlog odluke o izmenama Statuta grada, kako bi ovaj najviši akt grada bio usaglašen sa važećim zakonima o: lokalnoj samoupravi, pravobranilaštvu i vodama. Saglasnost je data i na predlog Statuta JKP „Zaječarparking“ i JKP „Vodovod“. Većnici su Skupštini grada uputili Predlog rešenja o imenovanju Davora Marušića za upravnika PTK „Zoran Radmilović“. Marušić je protekle godine vršio dužnost upravnika zaječarskog teatra. U Izveštaju o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u prošloj godini, koji je usvojen na današnjoj sednici, navodi se da su prihodi iznosili 39,58 miliona dinara, a da je za programske aktivnosti utrošeno 14,44 miliona. Gradsko veće donelo je i Zaključak o usvajanju Informacije oizvršenom monitoringu parametara stanja životne sredine na području grada Zaječara za period oktobar-decembar 2016.godine. U Finansijskom planu Sportskog saveza grada Zaječara za 2017.godinu, koji su većnici usvojili sa Godišnjim planom aktivnosti ove sportske asocijacije, navodi se da je za predškolski i školski sport ove godine planirano pet miliona dinara, za sportsko-rekreativne manifestacije tri miliona, za programe sportskih organizacija 18 miliona i za realizaciju programskih aktivnosti 9 miliona dinara. Iz domena sporta odobren je i Poseban program kojim se zadovoljovaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2017.godini SPC Timok DOO. Za realizaciju ovog programa iz gradskog budžeta biće izdvojeno 25 miliona dinara.

Related posts