уторак, 18 јуна, 2024

20 godina sa vama
22. Sednica Skupštine grada Zaječara

22. Sednica Skupštine grada Zaječara

22. Sednica Skupštine grada Zaječara, zakazana je za sredu, 15. maj. Na dnevnom redu je 28 tačaka. Pred odbornicima će se naći Predlog Odluke o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2023. Godinu, Pravilnik o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje, Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar za 2024. godinu, Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje grada Zaječara za 2024. godinu, Rešenja o usvajanju Izveštaja o stanju površinskih voda na području grada Zaječara u 2023. godini, Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ u KO Mali Izvor, Odluke o pristupanju izradi i izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Zaječara br.3 – Centar grada Zaječara. Na sednici će pored ostalog, biti razmatran Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zaječara u nazivu Sportskog udruženja „MMA Akademija Zaječar“, izmena Rešenja o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara, izmena Rešenja o imenovanju Stručnog tima za sprovođenje postuka realizacije projekta Javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara, izmena Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru, a poslednja tačka su Odbornička pitanja.

izvor: https://sgz.rs/22-sednica-skupstine-grada-zajecara-2/

Related posts