недеља, 14 јула, 2024

20 godina sa vama
U petak 7. jula 17. sednica SO Negotin

U petak 7. jula 17. sednica SO Negotin

U petak 7. jula u Negotinu će biti održana sedamnaesta sednica Skupštine opštine Negotin. Pred odbornicima će se naći odluka o potvrđivanju mandata odborniku SO Negotin, kao i prdlog rabalansa budžeta opštine Negotin za 2023. godinu. Skupština će odlučivati i o odluci o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarnih foto naponskih elektrana
Čubra i  Kosa.Na dnevnom redu će se naći i odluka o javnim raspravama, kao i odluka o izmeni odluke o pristupanju izradi plana razvoja opštine Negotin za period 2022-2028. godine
Očekuje se da odbornici, pored ostalog  usvoje rešenja o  davanju prethodne saglasnosti na
raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva Negotin, kao i rešenje o davanju prethodne saglasnosti na raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za

imenovanje direktora muzeja Krajine Negotin. Sedamnaesta sednica Skupštine opštine Negotin biće održana u sali Doma kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin sa početkom u 10,00 časova.

Izvor: http://negotin.rs/vest-zakazana-sedamnaesta-sednica-skupstine-opstine-negotin-5983.htm

Related posts