utorak, 5 jula, 2022

20 godina sa vama

Stručna praksa u Negotinu

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Negotin za period od 2021. do 2023. godine i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu, između Opštine Negotin i Nacionalne službe za zapošljavanje, raspisan je javni poziv za realizaciju programa „Stručna praksa“. Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za
polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja stručne prakse Opština, preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20.000,00 dinara, vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti
poslodavac čije je sedište ili organizaciona jedinica u kojoj će se realizovati stručna praksa na teritoriji opštine Negotin, koji pripada javnom sektoru i ispunjava  uslove propisane javnim pozivom.Potrebne informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje- Filijala Bor- telefon ili  na sajtu opštine Negotin. Javni poziv je otvoren do 29.6.2022. godine.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts