недеља, 1 октобра, 2023

20 godina sa vama
Zaječar : Konferencija o reformi lokalnih finansija

Zaječar : Konferencija o reformi lokalnih finansija

U PKS-RPK Zaječarskog i Borskog okruga organizovana je  Konferencija o reformi lokalnih finansija, tj. OBAVEZI JAVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI da preko novog softvera izveštavaju svoje osnivače, lokalne samouprave o svom poslovanju i finansijama. Na ovaj način omogućiće se uvid i nadzor u rad javnih preduzeća u Srbiji.

Projekat RELOF2 je za potrebe i u saradnji sa Ministarstvom privrede u prethodnom periodu razvio informacioni sistem koji omogućava digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji.

Kako ističe Ivana Teodorović ekspert na projektu, korporativno upravljenje predstavlja sistem kojim se vode i kontrolišu kompanije, kako kaže to je već funkcionalno u privatnim firmama ali je neophodno da se i lokalne samouprave upoznaju sa tim i svate da i preduzeća čiji su one osnivači moraju početi na taj način da funkcionišu.

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) je četvorogodišnja inicijativa koju podržava Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), sa ciljem da pomogne odabranim lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima u
primeni principa dobrog upravljanja, unapređenju lokalnih javnih finansija i nadzora nad javnim preduzećima na lokalnom nivou.

Related posts