sreda, 5 oktobra, 2022

20 godina sa vama
U Negotinu je održana 6. sednica SO Negotin

U Negotinu je održana 6. sednica SO Negotin

U Negotinu je održana 6. sednica SO Negotin sa predloženim dnevnim redom od šest tačaka. Odbornici su pored ostalog usvojili program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijena na teritoriji opštine.

Odbornici SO Negotin na 6. redovnoj sednici dali su saglasnost na odluku o izradi druge izmene i dopune plana detaljne regulacije za kompleks hemijske industrije u Prahovu, kao i na odluku o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju osnivačkog akta narodne biblioteke „Dositej
Novaković“ Negotin. Kako je obrazložio predsednik SO Negotin mr Milan Uruković, razlog za donošenje ove odluke sastoji se u potrebi usaglašavanja akta o osnivanju pomenute ustanove kulture sa zakonom o kulturi. Odlukom se menja i uslov za izbor direktora ustanove u pogledu radnog iskustva, te se propisuje da kandidat mora imati petogodišnje iskustvo rada u kulturi, umesto dosadašnjeg petogodišnje iskustvo rada u struci.  Zeleno svetlo je dobila i odluka kojom se ovlašćuje opštinsko veće opštine Negotin za donošenje godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Negotin.

Usvojena je i odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine, koja je poverena JKP „Badnjevo“ Negotin.

O ovoj odluci pozitivno su se izjasnili i odbornici opozice, smatraju da su donošenjem ove odluke stvari pokrenule sa mrtve tačke kada je u pitanju zbrinjavanje napuštenih životinja na teritoriji opštine.

Skupština je dala saglasnost na program o izmenama programa poslovanja javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2022. godinu, kao i na rešenje o pristupanju pribavljanju građevinskog zemljišta na k.p.br. 4037/1 u k.o.: Bukovče

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts