subota, 28 januara, 2023

20 godina sa vama
Opština Boljevac raspisala konkurs namenjen crkvama i verskim zajednicama

Opština Boljevac raspisala konkurs namenjen crkvama i verskim zajednicama

Opština Boljevac je u 2021. godini iz sopstvenog  budžeta opredelila   2.000.000,00 dinara,  nemenjenih crkvama i verskim zajednicama  Opštine Boljevac. Sredstva se dodeljuju po konkursu samo za programske aktivnosti koje se realizuju u tekućoj godini. Sredstva se mogu koristiti za izgradnju ili obnovu verskih objekata, adaptaciju ili rekonstrukciju verskih objekata, zatim za investiciono i tekuće održavanje verskih objekata, unapređivanje verske slobode i kulture. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Opštinskom veću Opštine Boljevac – Komisija za sprovođenje  postupka putem javnog  konkursa  za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Opštine Boljevac, ul. Kralja Aleksandra br. 24, 19370 Boljevac,  sa naznakom: PRIJAVA NA KONKURS  OPŠTINE BOLjEVAC ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE – NE OTVARATI, a na zadnjoj strani koverte potrebno je navesti:  naziv  i adresu podnosioca prijave.  Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Boljevac  i na sajtu Opštine Boljevac.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts