четвртак, 23 маја, 2024

20 godina sa vama
Kladovo: Uniforme i elektronski dnevnik, zaobišli su škole u Kladovu

Kladovo: Uniforme i elektronski dnevnik, zaobišli su škole u Kladovu

Uvođenje uniforme u škole trebalo bi da decu nauči da u školama postoji nekakav red, i da su pravila ista za sve, rekao je neposredno pred početak nove čkolske godine ministar prosvete Mladen Šarčević. Međutim izvesno je da ta novina ove školske godine neće zaživeti u školama na teritoriji opštine Kladovo, rekla nam je direktorica OŠ Vuk Karadžić Gordana Jovanović. Kako ističe, ovaj predlog nije naišao na odobravanje kod roditelja.

Ključni problem koji muči roditelje, je koliko će to sve da košta i ko će to da plati. Najveći teret troškova, izgleda da će podneti roditelji, i to je i najveća kočnica, čini se da ova ideja zaživi, ne samo u školama u Kladovu, već i širom Srbije. Među najavljenim novinama, pored uniformi je i pilot projekat „e-prosveta“ u koji će biti uklučeno 200 škola. Prema rečima direktorice Jovanović ni jedna Kladovska škola nije uključena zvanično u taj projekat.

Inače prvi servis koji će biti primenjen u sklopu projekta „e-prosveta“  je elektronski dnevnik, koji treba da omogući nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima brz, jednostavan i pouzdan način vođenja evidencije, a roditeljima da pristupe podacima iz dnevnika o svom detetu.

Related posts