субота, 13 јула, 2024

20 godina sa vama
Kladovo: Milion i trista hiljada evra za projekat energetske efikasnosti  u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Kladovu

Kladovo: Milion i trista hiljada evra za projekat energetske efikasnosti u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Kladovu

Opština Kladovo je konkurisala kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima sa projektom energetske efikasnosti  u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Kladovu, zašta su odobrena sredstva u iznosu od Milion i trista hiljada evra. Prema rečima nadležnih, tender će biti otvoren 18. septembra nakon čega će započeti i radovi na realizaciji projekta obnove škole.

Ušteda energije u školama i svim drugim javnim ustanovama je prioritet, jer su troškovi po tom osnovu veliko opterećenje za budžet grada ili opštine. Inače jedan od uslova ulaska naše zemlje u EU je  i smanjenje utroška energije, tj. energetska efikasnost, a to znači da se mora smanjiti utrošak u iznosu od 20% da bi se ispunili evropski kriterijumi. U OŠ Vuk Kradžić u Kladovu uskoro će početi realizacija projekta energetske efikasnosti, zašta su obezbežena sredstva u iznosu milion i trista hiljada evra.

“ Lokalna samouprava je konkurisala kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima sa pomenutim projektom, zašta je odobreno milion i trista hiljada evra“, rekao je Radisav Čučulanović predsednik opštine Kladovo, kako dodaje, opštinsko rukovodstvo će nastaviti da stvara pogodne uslove za boravak i rad dece.

“ Projektom su obuhvaćeni arhitektonski radovi na sanaciji krovne konstrukcije, zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije i zamena fasade, zatim kompletna zamena elektro instalacije sa telekomunikacionom signalizacijom i protiv požarnom zaštitom. Nakon toga radiće se nauređenju enterijera škole, krečenju učionica i zameni podova“, istakla je Gordana Jovanović direktorica OŠ Vuk Kardžić u Kladovu.

Prema rečima nadležnih, tender će biti otvoren 18. septembra nakon čega će započeti i radovi na realizaciji projekta obnove škole.

Related posts