četvrtak, 6 oktobra, 2022

20 godina sa vama
18,67 milijardi dinara za subvencije u poljoprivredi  u 2017.

18,67 milijardi dinara za subvencije u poljoprivredi u 2017.

Vlada Srbije donela je Uredbu prema kojoj će za direktnu isplatu subvencija u poljoprivredi biti izdvojeno 18,67 milijardi dinara.Podsticaji svinjarima povećani su na 10.000 dinara, umesto dosadašnjih 7.000, ali je predviđeno da se ovoga puta finansiraju i muška grla. Sredstva su namenjena kvalitetnim priplodnim krmačama i nerstima, dok su podsticaji za tov svinja ostali 1.000 dinara po grlu u tovu. Ovakvim potezom države, vraća nada u stočasrtvo a poljoprivrednicima je svaka pomoć  dobro došla, jer su troškovi proizvodnje veoma veliki. Prema ovoj uredbi najviše novca dobiće stočari. Novina je i ta da će po prvi put podsticaje dobiti mladi poljoprivrednici iz ruralnih područja. Uredbom srpske vlade predviđeno je da se od ukupnog iznosa subvencija, za premije u mlekarstvu izdvoji 3,4 milijarde dinara, naime premija za mleko u 2017. godini ostaće 7 dinara po litru. Kako je predviđeno 3,68 milijardi biće opredeljeno za subvencionisanje biljne proizvodnje, podsticaji za biljnu proizvodnju od 2.000 dinara po hektaru plus još 2.000 dinara za regresirano gorivo i ove godine ostaće nepromenjeni, dok će za podsticaje za govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo, kao i za ribarstvo biti izdvojeno 5,2 milijarde dinara. Za krave dojilje podsticaji će iznositi 20 miliona, a za pčelinje košnice 400 miliona dinara.

Related posts