недеља, 14 јула, 2024

20 godina sa vama
Za 21. februar zakazana 21. sednica Skupštine grada Zaječara

Za 21. februar zakazana 21. sednica Skupštine grada Zaječara

21. sednica Skupštine grada Zaječara, zakazana je za sredu, 21. februar. Na dnevnom redu će se naći 25 tačaka. Pred  odbornicima će se naći  Predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2024. godinu, Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2023. godinu. Skupština će ramatrati Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Turističkom organizacijom grada Zaječara – u likvidaciji, kao i Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2024. godinu. Odbornici će se izjasniti i o Predlogu Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, kao i Predlogu Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane „VIDA POWER“ sa izgradnjom sistema za skladištenje električne energije na teritoriji Grada Zaječara, katastarske opštine Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica.
Pred odbornicima će se, pored ostalog naći i izmena i dopuna Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Početak sednice je u 10 sati.

Izvvor: https://sgz.rs/21-sednica-skupstine-grada-zajecara-2/

Related posts