понедељак, 25 септембра, 2023

20 godina sa vama
15. decembra 20. sednica SO Boljevac

15. decembra 20. sednica SO Boljevac

U četvrtak 15. decembra u Boljevcu će biti održana 20. sednica SO Boljevac, predloženi dnevni red za ovo zasedanje sadrži 18 tačaka sa odborničkim pitanjima. Pred odbornicima će se naći pored ostalog predlog odluke o budžetu opštine Boljevac za narednu godinu koji je projektovan na 606 miliona dinara. skupština će se pre toga izjasniti i o četvrtom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i o predlogu predsednika opštine o pokretanju postupka za promenu statuta opštine Boljevac. Na dnevnom redu 20. zasedanja je i odluka o angažovanju  revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Boljevac za 2022. godinu. Odbornici će razmatrati i predlog odluke o davanju saglasnosti na povećanje cene kubika sirove vode, kao i  izveštaj o pripremljenosti škola za tekuću školsku godinu i odobreno povećanje cene boravka dece u vrtiću.

Related posts