недеља, 1 октобра, 2023

20 godina sa vama
Apel Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova

Apel Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, apeluje na građane da ne spaljuju
travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma, kako ne
bi izazvali požare koji mogu da ugroze živote građana i pričine veliku materijalnu štetu.  
Samo od početka avgusta evidentirano je 1.712 požara, od čega čak 1.357 na otvorenom prostoru.  
U narednom periodu, u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda,  očekuje se
period sa visokim temperaturama, koji pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom
brzom širenju.
Podsećamo građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave,
niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva, kao i da je za nepoštovanje
ove odredbe zakona zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička
lica 10.000 dinara.
Istim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume,
izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od
požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000
dinara.
Sektor za vanredne situacije će i u narednom periodu, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim
službama na republičkom i lokalnom nivou, nastaviti aktivnost pojačanog nadzora i obilaska
terena radi otkrivanja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog
procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti
građana.

Related posts