utorak, 5 jula, 2022

20 godina sa vama
Glavni ciljevi i realizacija projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Кrajini“

Glavni ciljevi i realizacija projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Кrajini“

Od sredine januara 2022. godine, Udruženje „Za Česme“ Zaječar u saradnji sa
Građanskom čitaonicom „Evropa“ Bor, Društvom mladih istraživača Bor i
„Dečijim centrom“ Zaječar, realizuje projekat „Ekološki odgovor na ekspanziju
rudarenja u Timočkoj Кrajini“ uz finansijsku podršku EU.
Na predstavljanju ovog projekta, 28. aprila, u prostorijama Udruženja „Za Česme“
u Zaječaru, novinarima su se obratili neposredni realizatori, koji će tokom
naredne dve godine sprovesti brojne aktivnosti radi unapređenja stanja životne
sredine u Timočkoj Кrajini, što je glavni cilj projekta. Takođe, organizacije
civilnog društva okupljene oko projekta, nastojaće da podignu svest građana/ki
da se aktivno uključe u javne politike i donošenje odluka u oblasti zaštite
životne sredine i klimatskih promena, u skladu sa najboljim praksama u EU.
Predsednik Udruženja „Za Česme“ Boban Pogarčić u obraćanju predstavnicima
medija ističe da se projekat bavi oblašću životne sredine, a u okviru nje
podsektorima voda, vazduh i lokalno vlasništvo:
„Vodom se bavimo kroz zaštitu vodotokova Crnog i Velikog Timoka, Peka,
Dunava; zatim kroz zaštitu podžemnih voda kao što su arteske česme
zaječarskog neogenog basena i zaštitom jezerskih voda (Rgotsko jezero).
Vazduhom se bavimo kroz primere industrijskog i rudarskog zagađenja u Boru,
gde će izgradnja i otvaranje novog rudnika Čukaru Peki, pored zagađenja koje
već dolazi od postojećih rudarskih kopova i iz topionice i fabrike sumporne
kiseline, dodatno uticati na povećanje ukupnog zagađenja zemlje, vode i
vazduha u Timočkoj Кrajini. Izvori zagađenja vazduha u Zaječaru su individualna
ložišta i saobraćaj. Emisije iz preko 10.000 ložišta tokom grejne sezone
dovode već godinama do visokih koncentracija čađi i PM čestica u toku grejne
sezone korišćenjem fosilnih goriva. Projektom ćemo pokrenuti inicijativu
za uključivanje Zaječara u Program monitoringa vazduha, povećanje sredstava
za monitoring u budžetu grada, kao i donošenje Plana zaštite vazduha.
Lokalnim vlasništvom ćemo se baviti kroz slučaj Rgotskog jezera gde ćemo
nakon pravne anlize, doneti preporuke i inicirati rešavanje problema za
zaštitu biodiverziteta Rgotskog jezera i primenu zakona koji obavezuje
rudarsku kompaniju Jugokaolin d.o.o. vlasnika kopa kvarcnog peska, da uradi
rekultivaciju zemljišta.“
Društvo mladih istraživača iz Bora s višedecenijskim iskustvom može se
navesti kao primer dobre prakse u monitoringu zagađenja vazduha u svom gradu.
Njihov predsednik Dragan Ranđelović, ističe da će Društvo svoja iskustva sa
prikupljanjem i sistematizacijom merenja kvaliteta vazduha, implementirati
kroz projekat, a formiranu bazu podataka učiniti dostupnom svima putem veb
sajta:

„Važan deo aktivnosti tokom realizacije dvogodišnjeg projekta biće
prikupljanje i sistematizacija podataka, merenje zagađenja vode i vazduha,
izveštavanje stručne i šire javnosti, pravne analize, a sve to kako bi se
sprečilo dalje uništavanje prirode, biljnog i životinjskog sveta i zdravlja
ljudi. Dobru praksu koju smo ostvarili u oblasti razvoja sistema monitoringa
i donošenja dokumenata javnih politika u oblasti zaštite vazduha u Boru,
implementiraćemo i u Zaječaru kroz obuke za predstavnike OCD-a i lokalne
samouprave.“
Važan deo projekta su i aktivnosti na realizaciji studijskih TV emisija,
informativnih medijskih sadržaja, dokumentarnih filmova, istraživačkih
tekstova, fotografija i publikacija o uticajima zagađivača na životnu sredinu
u Timočkoj Кrajini, kao i organizovanje festivala ekoloških filmova. Кroz
korpus inovativnih kanala komunikacije želimo da utičemo na promene u
stavovima javnosti i da podstaknemo dijalog civilnog društva i javne uprave,
rekao je između ostalog autor Dušan Vojvodić iz produkcijske kuće „Za media“ i
jedan od osnivača Udruženja “Za Česme”:
„Кroz ovaj projekat finansiraće se treći deo dokumentarne trilogije „КAP“
koji će istražiti i analizirati zakon i lokalne propise koji nisu primenjeni
nakon osuđujuće krivične presude izrečene privatnom investitoru, vlasniku
Hotela „Srbija-Tis“, zbog presušivanja arteskih česama u Zaječaru. Prateći i
druge sudske postupke vezane za zagađenje, izvršićemo i efikasan nadžor i
praćenje primene domaćeg zakonodavstva i dokumenata lokalnih javnih
politika, kako bi utvrdili stepen usklađenosti domaćih propisa sa
zakonodavstvom EU.“
Inače, ovom prilikom Dušan Vojvodić je najavio TV premijeru dokumentarnog
filma „SUD“, iz pomenute trilogije, koji se bavi prvim krivičnim postupkom u
istoriji domaćeg pravosuđa zbog krivičnog dela „Oštećenje životne sredine“.
Film „SUD“ biće emitovan večeras, 28. aprila, na RTS 2, u 22 sata i 15 minuta.
Zvonko Damnjanović iz Građanske čitaonice „Evropa“ u Boru, najavio je izdavanje
namenskih publikacija – 4 broja ekoloških novina i 2 brošure na temu vazduh i
voda:
„Svaki od četiri broja ekoloških novina imaće tiraž od 1.000 primeraka sa po
12 strana, opremljenih fotografijama u koloru, gde će biti objavljivani
tekstovi sa izveštajima o aktivnostima i rezultatima projekta, ali i
ostalim aktuelnim ekološkim temama i problemima. Novine će biti
besplatno deljene stanovnicima seoskih sredina koje su ugrožene zagađenjem,
ali i na teritoriji gradskih uprava Bor i Zaječar, sa posebnim osvrtom na
grupe koje se pretežno informišu iz štampanih medija, kao što je starija
populacija.“

Кroz aktivnosti zaječarskog “Dečijeg centra” na ovom projektu, grupa mladih će
steći praktična znanja i veštine aktivizma, koje se mogu preneti u školu,
porodicu i lokalnu zajednicu. Razvojem kritičkog mišljenja i uočavanja
probleme biće postignuta senzibilizacija za probleme zaštite životne
sredine, istakla je Selena Ristić Vitomirović:
„Кroz organizovanje edukativnih radionica i treninga za mlade iz oblasti
ekologije, ljudskih prava, vezanih za zaštitu životne sredine i zdravlja; kao
i treninga iz oblasti digitalnog aktivizma; biće realizovane i dve
omladinske inkluzivne pozorišne predstave (Pokloni udah i Dečak iz vode), te
ćemo omogućiti deci i mladima da aktivno učestvuju u rešavanju realnih
ekoloških problema i donošenju odluka”.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts