недеља, 21 јула, 2024

20 godina sa vama
Boljevac: Javna rasprava o Nacrtu Plana javnog zdravlja od 2022. do 2026.godine

Boljevac: Javna rasprava o Nacrtu Plana javnog zdravlja od 2022. do 2026.godine

U Boljevcu je u toku javna rasprava o Nacrtu Plana javnog zdravlja od 2022. do 2026.godine koja traje do 4.02.2022 godine. Nacrt Plana će biti predstavljen i na otvorenom sastanku 1. februara ove godine. Planom javnog zdravlja je predviđena sveobuhvatna zaštita zdravlja stanovništva i sprovođenje mera koje vode ka unapređenju kvaliteta života građana, kroz akcione planove za pojedine oblasti. Učesnici u javnoj raspravi, predstavnici organa Opštine Boljevac, građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane svoje primedbe i predloge mogu dostaviti Skuupštini Opštine Boljevac  na e-mail  skupstina@opstinaboljevac.rs i poštom na adresu  Skupština Opštine Boljevac, Ul. Kralja Aleksandra 24. Program javne rasprave o Nacrtu Plana javnog zdravlja sa Nacrtom Plana objavljen je na sajtu Opštine Boljevac, boljevac.org.rs.
 Po okončanju javne rasprave Opštinsko veće Opštine Boljevac  će analizirati sve primedbe i predloge i  na osnovu toga sačini izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na sajtu.

Related posts