недеља, 21 јула, 2024

20 godina sa vama
4. sednica SO Negotin u utorak 11.1.2022.god

4. sednica SO Negotin u utorak 11.1.2022.god

Predsednik Skupštine opštine Negotin, mr Milan Uruković, zakazao je za utorak 11. januara 2022.
godine četrvrtu sednicu opštinskog parlamenta. Skupština će razmatrati nacrt predloga Odluke o
izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Negotin, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti
na Program poslovanja sa finansijskim planom JP „Bogovina“ Bor za 2022.godinu i Program
korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija za 2022. godinu JKP „Badnjevo“. Programom je
predviđena raspodela 19 miliona dinara na izmirenje obaveza prema dobavljaču za isporučeni mazut
u iznosu od 10 miliona dinara i devet miliona dinara za nabavku bagera i tarupa za
bager.prvorođenih blizanaca u 2022. godini u opštini Negotin.

Related posts