петак, 10 јула, 2020

20 godina sa vama
U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za školovanje u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za školovanje u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za školovanje u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.Na području Policijske uprave Zaječar biće upisano – 5 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Zaječar i Кnjaževac i 6 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne poliicijske ispostave Zaječar.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1060 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (510 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika), graničnog policajca (300 polaznika).

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, a preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

Proces selekcije će se sprovoditi od juna meseca tekuće godine.Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda. Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume. Procedura traje tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata ostvarenih u svim delovima kvalifikacionog ispita a u skladu sa redosledom radnih mesta za čije stručno osposobljavanje su se prijavili.  Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts