понедељак, 21 септембра, 2020

20 godina sa vama
Kakva je budućnost sela Krivelj koje okružuje nekoliko rudnih tela

Kakva je budućnost sela Krivelj koje okružuje nekoliko rudnih tela

Od dvanaest sela koliko ih ima nateritori koju pokriva grad Bor, nekoliko seoskih naselja ima nesreću da trpi posledice višedecenijskog rudarenja. Trenutno je najveći problem enormno aerozagađenje, ali nisu zanemarljivi ni problemi zagađenih vodotokova i bunara kao i činjenica da kroz neka sela protiče Borska reka noseći sa sobom kako rudničke vode, tako i kompletnu otpadnu vodu iz gradske kanalizacije. Među tim seoskim naseljima nalazi se i selo Krivelj koje je suočeno kako sa ekološkim tako i sa problemima oštećenja stambenih i ekonomskih objekata nastalih zbog blizine rudnika. Opstanak ovog sela je pod znakom pitanja, a konkretnog rešenja, kako se čini, još uvek nema.

Na teritoriji sela Krivelj  je skoncentrisano skoro kompletno Borsko rudarstvo. Oko samog naselja se nalaze nekoliko rudna tela, kop Veliki Krivelj, zatim na jedanaest kilometara od sela nalazi se rudnik Cerovo, dok je kriveljski kamen udaljen svega jedan kilometar od samog naselja, ono što je takođe važno napomenuti, jeste da su jamski hodnici ozbiljno ušli na teritoriju  Krivelja. Ovaj prostor je ozbiljno ugrožen, i postavlja se pitanje kako naselje opstaje u datim uslovima.

Ako se u obzir uzmu činjenice da žitelji Krivelja svakodnevno udišu prašinu sa okolnih površinskih kopova, te da su reke i bunari  zagađeni zbog izlivanja rudničkih voda koje nisu na propisani način tretirane, već se usled padavina izlivaju u vodotokove, što predstavlja ekološki problem, dok sa druge strane stambeni objekti su ozbiljno oštećeni usleg detonacija od miniranja ali od sleganja tla, dolazi se do zaključka da u ovom naselju nije moguće opstati, a već priču o zdravom životu više niko i ne dovodi u vezu sa ovim borskim selom.

Nedavno je formirana i radna grupa koju čine predstavnici lokalne samouprave i određeni članovi saveta mesnih zajednica ugroženih seoskih naselja, koja ima zadatak da o aktuelnim problemima razgovara sa predstavnikom zagađivača.
Ova radna grupa sastaje se jednom mesečno, a na osnovu informacija koje smo do sada dobili od gradonačelnika Bora, zatim i članova mesnih zajednica Slatina, Oštrelj i Krivelj, zatraženo je hitno preduzimanje mera na smanjenju aerozagađenja, pre svega, zatim i rešavanje ostalih problema nastalih višedecenijskom eksploatacijom rude, ali kako se čini, obzirom da je dim još uvek prisutan u vazduhu iznad samog grada i okolnih sela, rešenja još nema na vidiku.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts