субота, 30 маја, 2020

20 godina sa vama
Opština Boljevac raspisala je Javni poziv za realizaciju stručne prakse

Opština Boljevac raspisala je Javni poziv za realizaciju stručne prakse

Opština Boljevac raspisala je javni poziv za realizaciju stručne prakse u 2018. godini. Kroz program stručne prakse Opština Boljevac finansira nezaposlena lica do 30 godina starosti sa VII stepenom stručne spreme koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa.Finansiranje ovog programa traje najduže 12 meseci.
Tokom trajanja programa stručne prakse angažovana lica ostvaruju pravo na: novčanu pomoć i troškove prevoza u ukupnom mesečnom iznosu od 18.000,00 dinara i doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.
Više informacija o samom konkursu možete naći na sajtu www.boljevac.org.rs

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Related posts