petak, 2 decembra, 2022

20 godina sa vama
ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOLJEVAC

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOLJEVAC

Na 11. redovnoj sednici Skupštine opštine Boljevac usvojene su odluke o izradi planova detaljne regulacije za uređenje korita reke Arnaute od prostora Fabrike poljoprivrednih mašina Agromehanika do sistema za prečišćevanje otpadnih voda i prostora oko Bogovinske pećine, kao zaštićenog prirodnog dobra. Skupština je usvojila i odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, naknadama za održavanje zgrada i za rad prinudnog upravnika zgrada .
U oblasti socijalne zaštite dopunjene su odluke o naknadama nezaposlenim podrodiljama na području opštine, koje iznose deset hiljada dinara i ostvarivanju prava na isplatu sredstava za kupovinu udžbenika, školskog pribora i finansiranje ekskurzija porodicama sa troje i više dece. U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i odlukom lokalnog parlamenta, JKP Usluga će u svoje delatnosti uvrstiti i dimničarske usluge. Skupština je usvojila programe rada organa Opštine Boljevac, Kulturno-obrazovnog centra, Turističke organizacije, Centra za socijalni rad i Sportskog saveza. Razrešeni su dosadašnji i imenovani novi članove Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije, kao i članovi Školskog odbora Srednje škole Nikola Tesla, iz redova zaposlenih. Članovi Upravnog odbora TOO Boljevac ispred lokalne samouprave su Davor Nikolić, Miljan Vojnić i Dragan Milojević, a iz redova zaposlenih, Marina Žikić i Nenad Grujo. U Nadzornom odboru su Goran Nestorović, Ana Conić i Jovica Gocić.

Izvor: www.boljevac.org.rs

 

Related posts