субота, 13 јула, 2024

20 godina sa vama
U sredu 14. juna  Sednica Skupštine opštine Negotin

U sredu 14. juna Sednica Skupštine opštine Negotin

Za sredu 14. jun u Negotinu je zakazana Trideset sedma sednica Skupštine opštine Negotin sa početkom u 10,00 časova . Odbornici će razmatrati najpre završni račun za 2016. sa mišljenjem ovlašćenog revizora. Na dnevnom redu su i Odluke o dopunama i izmenama odluke o usklađivanju osnivačkog akta Istorijskog arhiva Negotina i Muzeja Krajine, kao i odluka o pristupanju izradi programa razvoja turizma u opštini Negotin do 2026. godine. Nekoliko tačaka dnevnog reda odnose se i na Javno preduzeće za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor, pa će tako odbornici razmatrati program poslovanja i finansijski plan rada ovog preduzeća, zatim odluku njihovog Nadzornog odbora o usvajanju statuta, a očekuje se i da im daju saglasnost na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije. Sednica Skupštine opštine Negotin biće održana u velikoj sali SO sa početkom u 10 sati.

Related posts