четвртак, 25 априла, 2024

20 godina sa vama
Održana šesta sednica Skupštine opštine Boljevac

Održana šesta sednica Skupštine opštine Boljevac

U Boljevcu je danas održana šesta po redu redovna sednica Skupštine, na kojoj je usvojen izveštaj o realizaciji budžeta za prošlu godinu i odluka o rebalansu, koja predviđa povećanje ukupnih prihoda i primanja za 49 miliona dinara.

Budžet opštine Boljevac u 2016. godini realizovan je u iznosu od 82 % u odnosu na planirana sredstva, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 81 %. Suficit od sedam miliona dinara, prenet je u budžet za tekuću godinu, koji je odlukom Skupštine pretrpeo prvi rebalans. Sredstva su uvećana za 49 miliona dinara, pa su ukupni prihodi i primanja dostigli iznos od 553 miliona. Razlog za povećanje prihoda i primanja su transferi sa drugih nivoa vlasti, namenjeni izgradnji putne infrastrukture, kanalizacije, kao i namenski prihodi od Komesarijata za izbeglice i od Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacije, namenjeni uredjenju kupališta. Planira se takodje i kreditno zaduženje, kao sopstveno učešće za realizaciju kapitalnih projekata. Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni postojećeg Statuta Opštine i organizaciji opštinske uprave, radi uskladjivanja sa postojećim zakonskim odredbama. Na predlog Saveta za urbanizam i komunalne delatnosti, sa dnevnog reda je skinut predlog o povećanju cene grejanja, a na predlog Saveta za medjunacionalne odnose za predsednika ovog tela je aklamacijom izabran Slavoljub Cankić, predstavnik srpskog naroda, a za njegovog zamenika, Miljan Golubović, predstavnik vlaške nacionalne zajednice.

Related posts