понедељак, 10 августа, 2020

20 godina sa vama
Održana devedeset sedma sednica Opštinskog veća u Negotinu

Održana devedeset sedma sednica Opštinskog veća u Negotinu

Opštinsko veće opštine Negotin, kojim je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin, na 97. sednici, nakon razmatranja predloga, donelo je Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin za 2017.godinu.Program je obrazložila Slađana Stojanović, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, privredu i razvoj. Ukupno planirana sredstva za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin za 2017.godinu iznose 28 miliona dinara, od čega je 23.500.000 planirano za podsticaje merama ruralnog razvoja, 3.000.000 dinara za direktna plaćanja, a 1.500.000 dinara za posebne podsticaje.

Opštinsko veće usvojilo je i predlog Odluke o usvajanju izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije, Odluke o usvajanju završnog likvidacionog bilansa, kao i predlog Odluke o usvajanju izjave likvidacionog upravnika ustanove za omladinu i sport na teritoriji opštine Negotin da su sve obaveze ustanove namirene i da se protiv ustanove ne vode drugi postupci

Na 97. sednici Opštinskog veća utvrđen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za komunalne delatnosti „Badnjevo“ Negotin. Ova izmena urađena je u cilju sprovođenja statusne promene pripajanja Javnog preduzeća za građevinsko zemljište negotinskom komunalnom preduzeću. Nakon razmatranja nacrta usvojen je i predlog Odluke o zaduživanju opštine Negotin kod poslovne banke za finansiranje kapitalnih investicija u Negotinu u 2017. godini. Ovom odlukom odobrava se dugoročno zaduživanje budžeta opštine Negotin u iznosu od 100.000.000 dinara, za finansiranje kapitalnih investicionih radova.

Članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Negotin, kojom se uređuje i obezbeđuje organizacija i način obavljanja taksi prevoza i propisuju bliži uslovi za obavljanje taksi prevoza putnika u negotinskoj opštini.

Veće je usvojilo i predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova školskog odbora osnovnih škola „Hajduk Veljko“ u Štubiku i „Pavle Ilić Veljko“ u Prahovu, kao i Negotinske gimnazije i donelo Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za socijalna pitanja. Usvojena je i Odluka o osnivanju Komisije za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Negotin.

Većnici su razmatrali nacrt i utvrdili i predlog Odluke o opštem uređenju naseljenih mesta i komunalnom redu na teritoriji opštine Negotin. Na dnevnom redu bili su i nacrti odluka nepohodnih za funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova, pa su na 97. sednici Opštinskog veća utvrđeni predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Doma kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin, o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanje osnivačkog akta Narodne biblioteke „Dositej Novaković“ Negotin i o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor sa zakonom o javnim preduzećima. Doneto je i Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica i predlog Odluke o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Negotin. Veće je usvojilo i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 103.000 dinara u korist Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Rajko Bosnić“ Negotin, za pokrivanje troškova nastalih prilikom nabavke autobusa iz donacije i zaključak o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 465.000 dinara takođe u korist Poljoprivredne škole za pokrivanje troškova prevoza učenika.

Veće je prihvatilo zahtev učenika Adama Nikića, za pokrivanje osnovnih troškova u iznosu od 15.600 dinara, za učešće na zimskom seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica u 2017. godini, kao i zahtev Vatrogasno spasilačke jedinice Negotin za izdvajanje 4.000 dinara za opravku vozila.

Izvor: negotin.rs

Related posts