sreda, 5 oktobra, 2022

20 godina sa vama
U Boljevcu je održana sednica Skupštine opštine

U Boljevcu je održana sednica Skupštine opštine

U Boljevcu je danas održana sednica Skupštine opštine, na kojoj su usvojeni programi poslovanja i izveštaji o radu svih budžetskih korisnika i usvojena odluka o izradi plana detaljne regulacije Romskog naselja. Odbornici su tajnim glasanjem izabrali i članove Saveta za medjunacionalne odnose. 

Na sednici je najpre verifikovan novi mandat odbornice Aleksandre Dragojević, sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobedjuje“, a potom je jednoglasno usvojena odluka o izradi plana detaljne redulacije Romskog naselja u Boljevcu, kojim će biti rešeni imovinsko pravni odnosi, a finansiraće se iz budžeta opštine. Osim Programa poslovanja i izveštaja o radu budžetskih korisnika, na dnevnom redu su bile i dugoročne i srednjoročne strategije poslovanja javnih preduzeća, Predsedenik opštine Nebojša Marjanović je obavestio odbornike o subvencijama Ministarstva privrede, koje su dodeljene opštini za izradu projekta glavne vodovodne trase od izvorišta Mirovštica prema gradu, a ukupna vrednost projekta je pet miliona dinara. Izgradnja nove trase trajno bi rešila problem gubitka vode, na šta su ukazali odbornici grupe gradjana „Savez za bolji Boljevac“. Članovi lokalnog parlamenta su usvojili i dokument koji reguliše stambenu podršku licima bez stana, koji koriste socijalnu pomoć. Na sednici je tajnim glasanjem izabran i Savet za medjunacionalne odnose, koji broji sedam članova – tri predstavnika srpskog naroda, dva člana vlaške nacionalne zajednice i po jedan član romske i rumunske nacionalne manjine.  

Related posts