četvrtak, 23 marta, 2023

20 godina sa vama
U Zaječaru je potpisana realizacija programa „Sport u škole“

U Zaječaru je potpisana realizacija programa „Sport u škole“

U prostorijama Sportskog saveza grada Zaječara,ove srede je svečano potpisana realizacija programa Sportskog saveza u saradnji sa osnovnim školama pod nazivom „Sport u škole“. Kroz ovaj program, radno će biti angažovano osam profesora fizičkog vaspitanja, koji nisu u radnom odnosu. Oni će pomagati učiteljima u realizaciji programa nastave fizičkog vaspitanja od 1. do 4. razreda u svih 11 zaječarskih osnovnih škola. Generalni sekretar Sportskog saveza grada Zaječara, Igor Božinović, kaže da se program rada Saveza za 2017. između ostalog zasniva i na realizaciji programa „Sport u škole“, koji je veoma značajan za decu u pomenutom uzrastu kao i da je isti  primer mnogim gradovima. Prema  rečima Vladislava Milojevića, člana Privremenog organa grada Zaječara, u narednom periodu u planu je da se filskulturne sale pri seoskim i gradskim školama , opreme novim nastavnim učilima, savremenim i bezbednim.

Related posts