subota, 4 februara, 2023

20 godina sa vama
Restauracija istorijskih spomenika u Homolju

Restauracija istorijskih spomenika u Homolju

Homolje kao prirodna celina sa više aspekata pretstavlja veoma vrednu destinaciju u turističkom smislu. Samom geografskom konstitucijom i konfiguracijom terena, gde preovladavaju planinski venci i bogate šume, čini ovo područje riznicom čistog vazduha. Putnici namernici, turisti i slučajni prolaznici mogu uživati u svojevrsnom mozaiku dragocenosti, sežetih na malom prostoru. Bogatstvo prirodnih atrakcija i kulturno istorijskog nasleđa, pretstavlja ključ dobre turističke ponude. U mnogim naučnim radovima je naglašeno da je ovaj predeo od izuzetnog značaja, i ima osnova da se razmišlja o proglašenju tog područja nacionalnim parkom. Pored sedam zaštićenih spomenika u Homolju, brojni su i kulturnoistorijski spomenici koji svedoče o davnim i važnim vremenima. Neki od njih će u narednom periodu biti obnovljeni u saradnji lokalne samouprave i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika, čiji su pretstavnici obišli ovaj kraj i započeli restauraciju jednog takvog objekta, spomen česmu borcima palim u toku prvog i drugog svetskog rata u naselju Laznica. “ To su objekti pod posebnom zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika, na našem području ih ima nekoliko“ , kaže Vladan Milošević diplomirani građevinski inženjer u JP za planiranje i upravljanje projektima, i dodaje da su sredstva odobrena još ranije. Zavod radi na restauraciji zidova, dok je posao lokalne samouprave da napravi novu kaptažu i vodozahvat. Prema rečima nadležnih završetak ovih radova predviđen je do kraja marta.

Related posts