nedelja, 23 februara, 2020

20 godina sa vama
Obeležen dan formiranja 9. srpske narodnooslobodilačke udarne brigade u Zaječaru

Obeležen dan formiranja 9. srpske narodnooslobodilačke udarne brigade u Zaječaru

Povodom 11. marta- Dana formiranja 9. srpske narodnooslobodilačke udarne brigade, Komada za razvoj Timočke brigade u saradnji sa SUBNOR-om Zaječar realizovaće polaganje venaca na spomenik narodnog heroja “Vasilija Đurovića Žarkog“ u kasarni “Nikola Pašić“ Zaječar. Deveta srpska brigada formirana je 11. marta 1944. u Jablanici od tri bataljona Zaječarskog odreda i Ozrenskog (niškog) bataljona. Zaječarski odred nalazio se u Jablanici od 30. januara 1944. Prilikom ponovnog prelaska u istočnu Srbiju, 18/19. maja, brojno stanje brigade bilo je oko 600 boraca. Brigada je privukla pažnju nemačkih, nedićevskih i četničkih snaga, pa je bila prinuđena na praktično svakodnevne borbe. 20. maja 1944. poginuo je njen prvi komandant Vasilije Đurović Žarki, a za novog komandanta postavljen je njegov zamenik Jovan Kecman Čeda, koji je vodio brigadu do kraja rata.

Related posts