subota, 28 januara, 2023

20 godina sa vama
Grad Zaječar raspisao tri konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje

Grad Zaječar raspisao tri konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje

Komisija Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara u skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2017. godinu, raspisala je tri konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Mere podrške namenjene su za voćarsku prozvodnju, ovčarstvo i kozarstvo, kao i za subvenciju kamata za poljoprivredne kredite, čime će poljoprivrednicima biti omogućeno da koriste i subvencije države. Sobzirom na to  da su sredstva namenjena poljoprivredi u 2017. ograničena, a da bi bile obezbedjene investicije i u drugim oblastima poljoprivrede, odlučeno jes da budu subvencionisane kamate na poljoprivredne kredite.

Related posts