четвртак, 6 августа, 2020

20 godina sa vama
Ekologija i zastita životne sredine – Borska reka zagađenje veka

Ekologija i zastita životne sredine – Borska reka zagađenje veka

U Gradskoj upravi u Zaječaru, u četvrtak 16.3.2017. godine, Društvo inženjera i tehničara grada Zaječara, organizovalo je tribinu  Ekologijai i zaštita čovekove okoline-Borska reka zagađenje veka, na kojoj je o ovom problemu govorila Sanela Božinović sa Tehničkog fakulteta u Boru a na kome je učešće uzelo i i Društvo mladih istraživača iz Bora.Ovom prilikom istaknut je sve učestalili problem zagađenja voda, naročito Borske reke, koji se ne odražava samo na stanovnike Bora i okoline , već je isti postao globalni problem, zbog čega svest građana mora biti podignuta na viši nivo kao i odgovonost nadležnih.Tokom izlaganja napomenuto je da već postoje određena rešenja koja bi u narednom periodu trebalo primeniti. Prisutnima je predstavljen i Filter antracit-prirodni filterski materijal za prečišćavanje voda.

Related posts