subota, 28 januara, 2023

20 godina sa vama
Značaj Depoa Istorijskog Arhiva Zaječar

Značaj Depoa Istorijskog Arhiva Zaječar

U Istorijskom arhivu Timočke krajine u Zaječaru, 1991. godine, otvorena je zdrada Depoa , gde se sada čuva preko četiri kilometra arhivske gradje.Kapacitet Depoa je oko pet kilometara što znači da je ova namenski napravljena zgrada pri kraju svog kapaciteta pa zato nadležni ,iznalaze nove mogućnosti za smeštaj arhivske građe. Sve ono što se u depoima čuva primenjeno je standardima, onako kako arhivistička struka traži. Dodajmo i to da je Arhiv u Zaječaru  regionalnog karaktera, odnosno da je isti nadležan za zaštitu, obradu, smeštaj, čuvanje i publikaciju arhivske građe koja nastaje u registraturama u Zaječaru, Knjaževcu i Boljevcu. Građu iz Arhiva u Zaječaru mogu da koriste svi zainteresovani građani.

Related posts