sreda, 22 marta, 2023

20 godina sa vama
Vlada raspustila Skupštinu grada Zaječara

Vlada raspustila Skupštinu grada Zaječara

Vlada Srbije odlučila je da raspusti Skupštine grada Zaječara i da obrazuje Privremeni organ u ovom gradu. U Privremeni organ grada Zaječara, kako nezvanično saznajemo Vlada je  za predsednika imenovala Velimira Ognjenovića, a za članove Stefana Zankova, Srđana Nedeljkovića, Vladislava Milivojevića i Sašu Ivanovića. Zakon dozvoljava mogućnost da nadležni organ Republike Srbije, odnosno vlada u precizno navedenim slučajevima može raspustiti skupštinu jedinice lokalne samouprave. Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako: skupština ne zaseda duže od tri meseca, ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, i ako ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom. Odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave vlada donosi na predlog ministarstva koje je nadležno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije. Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave. Inače Vlada Srbije donela je odluku o raspuštanju Skupštine grada Zaječara, iako je po zakonu jasno definisano da nakon ostavke gradonačelnika postoji rok od 30 dana da se izabere novi, a tek nakon toga postoji mogućnost uvođenja privremenog organa. Ognjenović je dao ostavku 23. januara, što znači da je 21. februar rok do kada je mogao da se izabere novi gradonačelnik.

Related posts