subota, 28 januara, 2023

20 godina sa vama
U Knjaževcu održana još jedna sednica Opštinskog veća

U Knjaževcu održana još jedna sednica Opštinskog veća

U Knjaževcu je ovog utorka, održana dvsdeset treća sednica Opštinskog veća.Na ovoj sednici se razgovaralo o  programima poslovanja komunalnih preduzeća Toplana i Standard. Kako stoji na Opštinskom sajtu nejasan je sistem prelaska sa paušalne na naplatu po potrošnji anedoumice i nejasnoće su po pitanju odgovornih na otklanjanju kvarova. Tim povodom predsednik Opštine Knjaževac Milan Djokić, najavio je formiranje posebne službe ili će kako Djokić ističe, uguvorom biti vezana firma koja se time bavi ,kako bi gradjani imali mogućnosti da kvarove prijave i da isti budu otklonjeni. Na sednici je još govorilo o nadležnosti Javnog komunalnog preduzeća Standard i u kome bi do kraja godine trebalo da pripadnu svi seoski vodovodi. Inače na ovoj Sednici su većnici dali i saglasnost na povećanje cena izvoženja smeća i pogrebnih usluga.

Related posts