subota, 3 decembra, 2022

20 godina sa vama
PU Zaječar obaveštava sva fizička lica o Zakonu o oružju i municiji

PU Zaječar obaveštava sva fizička lica o Zakonu o oružju i municiji

Služba za informisanje PU Zaječar, obaveštava sva fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja da su dužna do 5. marta ove godine da to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji. Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja. Sve informacije u vezi sa promenama Zakona o oružju i municiji mogu se dobiti u Odseku za upravne poslove Policijske uprave u Zaječaru i policijskim stanicama Knjaževac, Sokobanja i Boljevac.

PU Zajecar 2

Related posts