četvrtak, 18 avgusta, 2022

20 godina sa vama
Održana je prva sednica  Privremenog organa grada Zaječara.

Održana je prva sednica Privremenog organa grada Zaječara.

Dana 21.februara 2017. godine održana je prva sednica Privremenog organa grada Zaječara. Na navedenoj sednici usvojen je poslovnik o radu Privremenog organa, postavljen je sekretar Privremenog organa i utvrđen prestanak mandata odbornika, predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada Zaječara, kao i prestanak mandata Gradonačelnika grada Zaječara, zamenika Gradonačelnika, članova Gradskog veća i pomoćnika Gradonačelnika. Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Related posts