четвртак, 23 маја, 2024

20 godina sa vama
Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu

Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu

Grad Zaječar – Gradska uprava grada Zaječara – Odeljenje za lokalnu poresku administraciju obaveštava poreske obveznike da sledećeg petka, 17. februara, ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu u ovoj godini. Iako ova obaveza, po zakonu, mora da se plati do 15. februaru, rokovi su pomereni na 17. zbog praznovanja Dana državnosti. Na uplatnicama, kao i uvek za prvu ratu, treba da se upiše iznos jednak poslednjoj uplati sa lanjskog rešenja. Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru (pomereno na 17. zbog Dana državnosti), maju, avgustu i novembru. Ukoliko 15. u mesecu "padne" na praznik ili vikend, rok se pomera na sledeći radni dan. Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku, povlači sigurnu obračunatu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara. Grad Zaječar – Gradska uprava grada Zaječara – Odeljenje za lokalnu poresku administraciju upozorava sve poreske obveznike, koji ne izmiruju svoje obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga – reprograma, da će ukinuti rešenja i prinudno naplatitizaostali dug uključujući i kamatu koja im je trebala biti otpisana.

 

porezi 2

Related posts