уторак, 23 јула, 2024

20 godina sa vama
Guseničar za savladavanje stepeništa i arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom u Boru

Guseničar za savladavanje stepeništa i arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom u Boru

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Vulin, i predstavnici Foruma mladih sa invaliditetom Beograd prisustvovali su u Boru ispred Policijske uprave Bor, primopredaji guseničara za savladavanje stepeništa i arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom. Nabavka guseničara rezultat je saradnje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Foruma mladih sa invaliditetom na projektu „Pristupačne policijske stanice u Srbiji“..“Nadamo se da će u ovoj godini sve Policijske uprave biti prilagođene i dostupne svima”, rekao je Vulin dodajući da osobe sa Invaliditetom moraju da dobiju ličnu kartu, vozačku dozvolu, a da će im na ovaj način to sada biti olakšano u Boru. Prema njegovim rečima, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja hoće da sve javne ustanove učini dostupnim svakome bez obzira da li je osoba sa invaliditetom ili ne. Ministarstvo za rad je u protekle tri godine kroz konkurse za unapređenje položaja OSI u Republici Srbiji finansijski podržalo 16 projekata kojima je putem uklanjanja arhitektonskih barijera omogućen pristup u 36 objekata koji su od značaja za osobe sa invalididtetom. Pored toga, Ministarstvo je do sada finansiralo i uklanjanje arhitektonskih barijera ispred 24 zgrade policijskih uprava širom Srbije i na još desetak ustanova.

Related posts