26 januara, 2020

Održana sednica opštinskog veća u Boljevcu

Održana sednica opštinskog veća u Boljevcu

Opštinsko veće u Boljevcu na današnjoj sednici je usvojilo završni račun budžeta za 2016. godinu, predlog odluke o rebalansu za tekuću godinu i donelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodelu sredstava za sufinansiranje medijskih projekat radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja. 

U periodu od januara do 31. decembra 2016. godine, od planiranih 552 miliona dinara prihoda i primanja u budžetu  opštine Boljevac, realizovano je 82,57 posto, dok izvršenje rashoda iznosi 81 procenat. Razlika od sedam miliona dinara koristi se u tekućoj budžetskoj godini, na poziciji namenskih sredstava. Članovi Veća su usvojili o predlog odluke o rebalansu budžeta, koji će biti uvećan za 49 miliona dinara, po osnovu donacija iz evropskih fondova, transfera sa drugih nivoa vlasti i kreditnog zaduženja za za izgradnju putne infrastrukture u selima Vrbovac, Rujište i naselju Rtanj, kao i kapitalno održavanje sportsko-rekreacionog centra. Odlukom Veća biće raspisan i drugi Javni poziv za sufinansiranje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa. Reč je o sredstvima u iznosu od 845 hiljada dinara, preostalih nakon raspodele na prethodnom medijskom konkursu. Veće je dalo saglasnost i na  program mera podrške politici ruralnog razvoja za 2017. godinu, koja se odnosi na podsticajna sredstva za razvoj stočarstva, voćarske proizvodnje, nabavku opreme i podsticaj zadrugarstva. Za ove namenbe u Fondu za poljoprivredu je opredeljeno sedam miliona dinara.

About The Author

Related posts