april 22, 2019

U Zaječaru je održana informativna sesija o četiri javna poziva Razvojnog programa EU PRO

U Zaječaru je održana informativna sesija o četiri javna poziva Razvojnog programa EU PRO

U Zaječaru je održana informativna sesija o četiri javna poziva Razvojnog programa EU PRO za unapređenje infrastrukture u 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije za koje je Evropska unija izdvojila ukupno deset miliona evra. Cilj informativne sesije je da se predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava iz Borskog i Zaječarskog okruga upoznaju sa načinom prijavljivanja i kriterijumima za izbor projekata. Pravo učešća na pozivima ima 99 gradova i opština uključenih u realizaciju programa EU PRO koji će imati priliku da osmisle i realizuju projekte koji se odnose na unapređenje javne i poslovne infrastrukture, kao i izradu planske i tehničke dokumentacije.

Program je započeo sa svojim aktivnostima januara ove godine i predstavlja podršku Evropske unije razvoju opština u ukupnom iznosu od 25 miliona evra. „Ovi pozivi, njih četiri objavljeni su 25. aprila i biće otvoreni do sredine juna, dok će poziv za lokalnu infrastrukturu biti otvoren do kraja juna 2018. godine“, rekla je Jasmina Ilić rukovodilac sektora infrastrukture u programu EU PRO izražavajući očekivanje da će opštine prepoznati svoj interes u ovome što je objavljeno, te da će imati dovoljno projekata sa kojima će moći da se prijave na ove pozive kako bi ostvarile benefite za svoju sredinu.

Ilić je napomenula da će prednost imati one lokalne samouprave koje budu najbolje odgovorila na postavljene kiterijume koji su objavljeni u pozivu, a koji se uglavnom odnose na to koliko su projekti sa kojima će se opštine prijavljivati relevantni za njihove zajednice, koliko će ti projekti doprineti ekonomskom razvoju i prosperitetu tih opština ili Boljem životu građana i koliko će biti održivi, odnosno koliko će ti projekti moći da žive i posle završetka implementacije.

Kroz poziv za unapređenje javne infrastrukture, koji je otvoren do 29. juna 2018. godine, Evropska unija će sa preko 5,2 miliona evra podržati izgradnju i rekonstrukciju javnih objekata, obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, kako bi se unapredio kvalitet života stanovništva. Poziv za unapređenje poslovne infrastrukture, vredan 3,7 miliona evra, biće otvoren u periodu od 24 meseca, a prvi presek za podnošenje predloga projekata je 11. jun 2018. godine. Lokalne samouprave na ovaj poziv mogu da konkurišu projektima koji se odnose na opremanje industrijskih zona, tehnoloških parkova, ili turističkih destinacija sa ciljem da se privuku nove investicije što će dugoročno doprineti ekonomskom rastu i otvaranju radnih mesta. Za poziv za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture, u visini od 300.000 evra, kojima se stvaraju uslovi za infrastrukturno opremanje lokacija, prvi presek za podnošenje predloga projekata je 11. jun 2018. godine, a sam poziv će biti otvoren godinu dana. Putem javnog poziva za izradu planske dokumentacije, vrednosti 750.000 evra, koji je otvoren do 11. juna 2018. godine, biće podržani projekti izrade planova detaljne regulacije koji obuhvataju područja koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost.

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju (ili i jedno i drugo) sa sajta www.tvistok.com u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest, u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

About The Author

Related posts