decembar 13, 2019

Veliki pravoslavni praznik

Veliki pravoslavni praznik

Sveta Trojica ili Sveto Trojstvo je hrišćanska verska dogma utvrđena na crkvenim saborima iz 4. veka, po kojoj je jedan Bog u trima ličnostima .Iako se sama reč „trojstvo“ ne nalazi u Bibliji, verovanje u trojicu , odlika je većine hrišćanskih crkava. Pravoslavna crkva tvrdi da je dogma o Svetoj Trojici deo vere koju je primila usmenim putem od Isusa Hrista preko apostola, i da je kao takva oduvek bila deo vere Crkve.

About The Author

Related posts