oktobar 22, 2018

Opština Negotin je raspisala javni poziv za realizaciju stručne prakse u 2017.godini

Opština Negotin je raspisala javni poziv za realizaciju stručne prakse u 2017.godini

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Kroz program stručne prakse finansiraju se nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja. Finansiranje programa stručne prakse traje 6 meseci, osim u slučaju kada se sprovodi i traje u skladu sa opštim, odnosno posebnim zakonom u cilju polaganja stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

  1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem

14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem

16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

About The Author

Related posts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com