januar 20, 2019

Opština Negotin i NSZ raspisuju javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2017. godini

Opština Negotin i NSZ raspisuju javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2017. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Negotin za 2017 godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2017 godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Negotin, opština Negotin i NSZ raspisuju javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2017. godini. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje –Ispostava Negotin i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Sredstava koja se dodeljuju jednokratno iznose  180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.  U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

About The Author

Related posts

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com