februar 23, 2019

Izložba “ Ličnosti i potpisi-autografi poznatih ličnosti na dokumentima Arhiva Jugoslavije “ u Negotinu

Izložba “ Ličnosti i potpisi-autografi poznatih ličnosti na dokumentima Arhiva Jugoslavije “ u Negotinu

Istorijski Arhiv u Negotinu u saradnji sa Arhivom Jugoslavije u sredu 7. juna organizuju izložbu “ Ličnosti i potpisi-autografi poznatih ličnosti na dokumentima Arhiva Jugoslavije „. Arhiv Jugoslavije je danas najvažnija arhivska ustanova za sve istraživače koji proučavaju savremenu istoriju Južnih Slovena i zapadnih oblasti Balkanskog poluostrva. Katalog izložbe autografa, koju je priredio Arhiv Jugoslavije, u izvesnoj meri je povezan sa sudbinom ove ustanove.U metodološkom pogledu, potpisi su istraživačima jako važni kao dokaz izgleda rukopisa junaka događaja i procesa koje proučavaju.Tokom 20. veka potpis je često bio viđen kao otisak prsta, kao važan i nepobitan dokazodgovornosti, pristanka i prisustva. U vremenu kada su priznanja bila ravna dokazu, lični dnevnici i potpisi predstavljali su krunski dokaz i to ne samo u totalitarnim državama kakve su bile Treći rajh ili Sovjetski Savez. U katalogu izložbe autografa sabrano je 156 ličnih potpisa važnih ličnosti povezanih sa istorijom Jugoslavije. Autori izložbe predstavili su bogatu zbirku autografa u četiri tematsko-hronološka razdoblja. Reč je o jugoslovenskoj monarhiji, socijalističkoj Jugoslaviji, svetu u međuratnom razdoblju i svetu posle Drugog svetskog rata. Izložba će biti otvorena u galeriji Mokranjčeve kuće u sredu 7. juna u 19h.

About The Author

Related posts

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com